Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Aktualnosci/Razem-mozemy-wiecej

Strona główna / Aktualności / Razem możemy więcej

Aktualności

Razem możemy więcej

Obecnie  większościowym właścicielem RADMOR S.A. jest Agencja Rozwoju Przemysłu posiadająca prawie 86% akcji firmy. Reszta należy do pracowników Radmoru.

Po 6 grudnia 2010 r. sytuacja uległa zmianie - członkowie zarządów Agencji Rozwoju Przemysłu, WB Electronics S.A. oraz RADMOR S.A., podpisali umowę inwestycyjną, w ramach której RADMOR wyemituje nowe akcje skierowane do WB Electronics.  WB Electronics S.A. obejmie 46,14% kapitału zakładowego RADMOR S.A. i wniesie do Radmoru ok. 51 mln zł. W wyniku tego dokapitalizowania Agencja Rozwoju Przemysłu oraz WB Electronics uzyskają partnerstwo w zarządzaniu RADMOR S.A.

Gotówka wniesiona przez WB Electronics pomoże Radmorowi sfinansować inwestycje zaplanowane do roku 2016. Główne elementy składowe założonego programu rozwoju obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie do produkcji platform radiokomunikacyjnych w technologii SDR,
  • opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu dowódczych, przenośnych komputerów osobistych, 
  • opracowanie i wdrożenie do produkcji systemów łączności z platformami bezzałogowymi,

Dopływ kapitału ze sprzedaży akcji to nie jedyne działania wzmacniające Radmor. WB Electronics doceniając wysoką kulturę organizacji produkcji i systemu jakości w RADMOR S.A., zamierza ulokować w Gdyni produkcję większości swoich produktów. Spowoduje to wzrost produkcji w RADMOR S.A. o ok. 25 mln zł rocznie.

Obie firmy prowadzą własne prace badawczo-rozwojowe. Współpraca biur konstrukcyjnych powinna wpłynąć na poprawę efektywności i zwiększenie możliwości w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Wiedza i strategia rozwoju WB Electronics w zakresie systemów klasy C4ISR przyspieszy wprowadzenie na rynek nowoczesnych, polskich  rozwiązań w tej dziedzinie. Szeroka oferta produktowa oraz doświadczenie w integracji systemowej ożarowskiej firmy wykorzystane zostaną przy realizacji programów wojskowych w Polsce i zagranicą, w tym powstanie nowych radiostacji SDR, platform bezzałogowych i programu Tytan. Polski kapitał obu spółek zagwarantuje, że całość własności intelektualnej opracowywanych systemów i urządzeń wojskowych pozostanie w Polsce.

Wejście kapitałowe WB Electronics do Radmoru rozszerzy ofertę kompleksowych rozwiązań systemowych w obszarze elektroniki wojskowej. Dzięki temu nastąpi istotne zwiększenie potencjału technologicznego oraz poziomu konkurencyjności produktów całego polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wypracowana zostanie wspólna oferta oparta o produkty obu spółek. Obie firmy prowadzą aktywną działalność handlową w kilkunastu państwach. Wykorzystanie pozycji rynkowej partnera w różnych częściach świata powinno prowadzić do wzrostu eksportu.

Zakłada się, że w wyniku powyższych działań przychody RADMOR S.A. do roku 2016 wzrosną dwukrotnie.

Razem możemy więcej
Razem możemy więcej

 

--------------------------------------------------------------------------------------

WB Electronics S.A. (Ożarów) - wiodący integrator systemów pojazdowych i mobilnych. WB Electronics oferuje bardzo nowoczesne cyfrowe systemy łączności pokładowej FONET IP, terminale pojazdowe, będące bazą do budowy nowoczesnych mobilnych systemów dowodzenia klasy C4ISR. W ostatnim okresie WB Electronics opracowała szereg unikalnych technologii w zakresie bezzałogowych systemów rozpoznania opartych o BSL klasy mini. WB Electronics współpracuje, wraz z podmiotami Grupy Bumar i RADMOR S.A., w opracowaniu systemu dla żołnierza XXI wieku. WB ElectronicsS.A. wykonała integrację swoich systemów na ok. 3000 pojazdów bojowych, które w dużej części eksploatowane są w warunkach bojowych przez 8 armii świata.
Więcej informacji na stronie internetowej www.wb.com.pl

 

Zdjęcia: ARPProjekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL