Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Aktualnosci/Rozwoj-programu-ESSOR

Strona główna / Aktualności / Rozwój programu ESSOR

Aktualności

Rozwój programu ESSOR

Niemcy przyjmują waveform ESSOR HDR o dużej przepływności danych (ESSOR High Data Rate Waveform (HDR WF )) opracowany przez spółkę joint venture a4ESSOR.

Czyniąc duży krok na drodze do stosowania technologii ESSOR (European Secure SOftware defined Radio  -  Europejska Bezpieczna Radiostacja definiowana Programowo) przez   międzynarodowe koalicje wojskowe, Niemcy przyjmują ESSOR HDR Waveform i  włączają się w program jego dalszego rozwoju.

Bonn, 21 lutego 2020   – a4ESSOR S.A.S. (Alliance for ESSOR), wielonarodowa spółka joint-venture, opracowująca i rozwijająca technologię Europejskiego Bezpiecznego Radia Definiowanego Programowo (SDR -  Software Defined Radio ), podpisała zmieniony kontrakt, przyznany przez OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement  - Organizację ds. Współpracy w Zakresie Uzbrojenia).  Umożliwia on Niemcom włączenie się do programu ESSOR i jego fazy OC1 (Operational Capability 1  - Zdolność operacyjna 1) w charakterze nowego kraju uczestniczącego w tym programie wraz z obecnymi już partnerami: Finlandią, Francją, Włochami, Polską i Hiszpanią. Zmieniony kontrakt zastąpi kontrakt  ESSOR OC1, podpisany w listopadzie 2017. Czas jego realizacji wynosi 63 miesiące, a całkowita wartość jest oszacowana na około 100 milionów euro. Prace będą wykonywane wspólnie przez sześć firm tworzących spółkę a4ESSOR: Bittium (Finlandia), Indra (Hiszpania), Leonardo (Włochy), Radmor (Polska), Rohde & Schwarz (Niemcy) i Thales (Francja).

Program ESSOR to najnowocześniejszy program Europejskiej Bezpiecznej Radiostacji definiowanej Programowo (SDR). Został uruchomiony w roku 2009 będąc prawdziwym wyzwaniem technologicznym. Program potwierdził swój sukces jako wielonarodowy, wspólny projekt przemysłowy, demonstrując opracowany w jego ramach szerokopasmowy waveform sieciowy na różnych platformach radiowych, dostarczanych przez firmy tworzące konsorcjum a4ESSOR:  Bittium, Indra, Leonardo, Radmor i Thales. Do wspomnianego konsorcjum wejdzie teraz niemiecka spółka Rohde & Schwarz. Niemcy, poprzez włączenie się do tego programu będą mogły skorzystać z zalet stosowania architektury i metodologii ESSOR, a także z doświadczeń płynących z rozwoju waveformu ESSOR HDR, jaki nastąpił w ostatnich dziesięciu latach. Przystąpienie Niemiec do programu ESSOR  jako pełnoprawnego uczestnika, pozwala im wpływać, wraz z innymi partnerami, na  rozwój tego programu w przyszłości i stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia europejskiej, interoperacyjnej łączności taktycznej opartej o SDR.

Lino Laganà, prezes i dyrektor generalny spółki a4ESSOR, powiedział: -- Niniejszy kontrakt, który zapewni udział Niemiec w programie ESSOR, stanowi duży krok naprzód w kierunku tworzenia wspólnej europejskiej infrastruktury obronnej. Bezpieczna łączność stanowi klucz dla współdziałania sił zbrojnych. Właśnie z tego względu spółka a4ESSOR opracowuje nowe funkcjonalności i technologie w zakresie łączności, które charakteryzują się  wysoką jakością i bezpieczeństwem. Są one łatwe do uruchomienia w radiostacjach różnych producentów dzięki technologii SDR i naszej architekturze ESSOR. Kontrakt jest również efektem  wspaniałej, zwieńczonej sukcesami pracy zespołu spółki a4ESSOR wykonanej w ciągu ostatnich dziesięciu lat i stanowi potwierdzenie jak ważna jest współpraca pomiędzy naszymi długoletnimi udziałowcami: Bittium, Indra, Leonardo, Radmor i Thales. Dołączenie spółki Rohde & Schwarz do naszego zespołu rozszerzy zakres naszej specjalistycznej wiedzy, zapewniając dalsze sukcesy.

Matteo Bisceglia, dyrektor organizacji OCCAR, stwierdził: -- Podpisanie niniejszego kontraktu stanowi wielki krok naprzód w tworzeniu wspólnej obrony europejskiej zapewniając interoperacyjność sił zbrojnych, oraz w budowaniu bazy technologicznej  przemysłu obronnego. Z udziałem Niemiec

ESSOR obejmuje obecnie cztery państwa członkowskie OCCAR, stanowiąc de facto  europejski punkt odniesienia dla SDR. Rosnąca reputacja ESSOR znajduje również swoje potwierdzenie w włączeniu go do wykazu projektów, realizowanych w ramach inicjatywy stałej współpracy strukturalnej (PESCO - Permanent Structured Cooperation ), która toruje drogę dla szeregu nowych opracowań technicznych w ramach projektu rozwoju europejskiego przemysłu obronnego (EDIDP - European Defence Industrial Development Project ). Organizacja OCCAR już bierze udział w tych pracach pozostając w ścisłych kontaktach ze wszystkimi kluczowymi partnerami.

Informacje o programie ESSOR

Celem programu ESSOR jest opracowanie technologii europejskiej radiostacji definiowanej programowo (SDR) mającej na celu poprawę zdolności sił zbrojnych do współpracy w trakcie operacji koalicyjnych.  Program został zapoczątkowany w roku 2009 pod egidą Europejskiej Agencji Obrony (EDA - European Defence Agency ) i jest aktualnie sponsorowany przez rządy Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii. Spółka joint-venture Alliance for ESSOR (a4ESSOR S.A.S.) została wybrana przez Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement (OCCAR) do zarządzania przemysłowym konsorcjum firm, którego członkami są: firma Bittium z Finlandii, firma Indra z Hiszpanii, firma Leonardo z Włoch, firma Radmor z Polski, firma Rohde & Schwarz z Niemiec oraz firma Thales z Francji. Oprócz europejskiego waveformu o wysokiej przepływności danych (European High Data Rate waveform) w ramach programu opracowano i zatwierdzono definicję Europejskiej Architektury SDR, która została zaimplementowana i zawalidowana na sześciu różnych europejskich platformach radiowych. Korzyści płynące z interoperacyjności zaportowanego waveformu są regularnie demonstrowane podczas testów interoperacyjnych z udziałem różnych platform narodowych.

Informacje o spółce a4ESSOR SAS

a4ESSOR S.A.S. jest spółką joint venture, ustanowioną i działającą w ramach prawa francuskiego, założoną przez sześć wiodących firm UE: Bittium Wireless Ltd, Indra Sistemas S.A., Leonardo S.p.a., Radmor S.A., Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG oraz Thales Communications & Security S.A.S) dla zarządzania realizacją kontraktu, dotyczącego ESSOR (European Secure SOftware defie Radio), przyznanego przez Organizację OCCAR-EA, oraz dla promocji wyrobów ESSOR w społeczności SDR.Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL