Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Aktualnosci/Sukces-Polski-w-programie-ESSOR

Strona główna / Aktualności / Sukces Polski w programie ESSOR

Aktualności

Sukces Polski w programie ESSOR

Sukces Polski w programie ESSOR

Pokaz interoperacyjności waveformu HDR dla krajów NATO w RADMOR S.A. w Gdyni.

Jednym z nielicznych europejskich programów badawczo-rozwojowych na rzecz obronności, w którym udział i istotną rolę miała Polska, był zakończony w roku bieżącym program ESSOR (European Secured Software Defined Radio). W ramach tego programu opracowano architekturę radiostacji definiowanych programowo (SDR) oraz stworzono oprogramowanie umożliwiające szerokopasmową transmisję głosu i danych, tzw. waveform ESSOR HDR. Dzięki temu zapewniona jest pełna interoperacyjność pomiędzy radiostacjami SDR różnych producentów.

Współwłaścicielem powyższych najnowocześniejszych technologii w radiokomunikacji militarnej jest Polska.

W ostatnich dniach listopada i na początku grudnia 2015 roku odbyły się w firmie RADMOR S.A. trzy pokazy interoperacyjności waveformu ESSOR HDR opracowanego w ramach zakończonej w czerwcu 2015 pierwszej fazy programu ESSOR, w której RADMOR  brał czynny udział, jako jedna z sześciu realizujących go firm. Pokazy przeznaczone były dla rządów i firm przemysłowych z krajów paktu NATO oraz programu COALWNW. Wzięli w niej udział przedstawiciele z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii i Turcji, przedstawiciele NATO (NHO C3 Staff  oraz NCIA), przedstawiciele agencji OCCAR-EA oraz krajów COALWNW: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii  i Kanady, a także reprezentanci firm realizujących program ESSOR  z Finlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Polski.

Interoperacyjność waveformu została zaprezentowana w scenariuszach wykorzystujących 6 węzłów radiowych, którymi były heterogeniczne platformy SDR z 4 różnych firm (Thales, Selex ES, Bittium i RADMOR). Poza interoperacyjnością waveformu pokazano również jego najważniejsze funkcjonalności:

 • MANET (sieć samoorganizująca się)
 • Synchronizacja – wszystkie węzły z lub bez GNSS/sieć mieszana
 • Dynamiczny przydział zasobów i adaptacja do wymagań ruchu
 • Pełne zabezpieczenie transmisji danych (TRANSEC, NETSEC, COMSEC) z separacją na stronę czerwoną i czarną
 • Wsparcie transmisji danych narodowych w sieciach koalicyjnych poprzez kodowanie „end-to-end”
 • Wbudowany mechanizm OTAR/D/Z umożliwiający zdalne wyłączenie (eliminację) węzła
 • Transmisja Unicast, Multicast i Broadcast z QoS
 • Transmisja Video w czasie rzeczywistym
 • Konferencja VoIP (punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt) obejmująca zabezpieczoną transmisję głosu zgodnie z protokołem SCIP (STANAG 5068, implementacja wypracowana i wytworzona w RADMOR S.A.)

Przeprowadzone pokazy zaprezentowały przedstawicielom krajów NATO i programu COALWNW:

 • możliwości uzyskania interoperacyjności różnych radiostacji, różnych producentów, wytworzonych w oparciu o technologię SDR, wykorzystujących ten sam wspólnie wypracowany waveform
 •  przydatność metodologii zastosowanej w programie ESSOR  dla zapewniania portowalności waveformu
 • wysoką klasę waveformu ESSOR HDR potwierdzoną przez osiągane parametry podczas jego działania jako sieciowego medium szerokopasmowego.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w skali światowej udało się siłami kilku firm opracować niezwykle wydajny waveform szerokopasmowy i udowodnić jego interoperacyjność z wykorzystaniem kilku heterogenicznych platform, wytworzonych przez producentów z różnych krajów .

Pokazy możliwości i interoperacyjności waveformu ESSOR HDR w Gdyni są znaczącym sukcesem programu ESSOR i udowodniły, że ESSOR HDR świetnie sprawdzi się jako waveform koalicyjny posadowiony na różnych platformach sprzętowych różnych producentów.

Sukces programu ESSOR jest również sukcesem Polski. Po raz pierwszy nasz kraj wziął udział w opracowaniu jednej z najnowocześniejszych technologii elektronicznych na świecie. Dzięki pracy polskich inżynierów, w tym informatyków, Polska jest współwłaścicielem opracowanych technologii. RADMOR był polskim członkiem programu ESSOR i w wyniku uczestnictwa w  tym programie posiadł wiedzę oraz doświadczenie w implementacji i  wykorzystaniu waveformu ESSOR HDR, a także platform SDR. Wiedza ta oraz  wieloletnie doświadczenie firmy w dziedzinie radiokomunikacji  (radiostacje Radmoru używane są w 16 armiach na świecie), umożliwia  zaprojektowanie oraz produkcję nowoczesnych, własnych, polskich  radiostacji wojskowych, zapewniających najwyższy stopień bezpieczeństwa  przesyłanych informacji.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło w 2013 roku projekt „Radiostacja przewoźna” (znany również pod nazwą GUARANA), którego celem jest opracowanie pierwszej polskiej radiostacji programowalnej zgodnej ze standardem ESSOR. Projekt jest realizowany przez konsorcjum złożone wyłącznie z polskich firm, a liderem konsorcjum jest RADMOR S.A.

Niestety przedłużająca się procedura uzgodnień i zatwierdzenia Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych powoduje opóźnienie w projekcie (problem ten występuje w wielu projektach badawczo-rozwojowych na rzecz obronności). Tymczasem członkowie programu ESSOR z innych krajów już prezentują prototypy radiostacji nowej generacji zgodne ze standardem ESSOR.Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL