aktualności

2023

radmor

Zmiany w kierownictwie

nowy zarząd RADMOR S.A.


Niniejszym informujemy, że dnia 30.06.2023 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej RADMOR S.A. została podjęta Uchwała o zmianach w składzie Zarządu Spółki.

Pan Andrzej Synowiecki, dotychczasowy Prezes RADMOR S.A., wraz z zakończeniem kadencji Zarządu, przeszedł na emeryturę.


W związku z powyższym Rada Nadzorcza powołała nowy dwuosobowy Zarząd. Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej RADMOR mianowała pana Bartłomieja Zająca, zaś  funkcję Wiceprezesa objął Pan Gracjan Jakubowski.

Nowy Zarząd RADMOR S.A. podjął swoje obowiązki z dniem 1 lipca 2023 roku.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl