aktualności

2015

radmor

Sukces Polski

w programie ESSOR

Jednym z nielicznych europejskich programów badawczo-rozwojowych na rzecz obronności, w którym udział i istotną rolę miała Polska, był zakończony w roku bieżącym program ESSOR (European Secured Software Defined Radio). W ramach tego programu opracowano architekturę radiostacji definiowanych programowo (SDR) oraz stworzono oprogramowanie umożliwiające szerokopasmową transmisję głosu i danych, tzw. waveform ESSOR HDR. Dzięki temu zapewniona jest pełna interoperacyjność pomiędzy radiostacjami SDR różnych producentów.

Współwłaścicielem powyższych najnowocześniejszych technologii w radiokomunikacji militarnej jest Polska.

W ostatnich dniach listopada i na początku grudnia 2015 roku odbyły się w firmie RADMOR S.A. trzy pokazy interoperacyjności waveformu ESSOR HDR opracowanego w ramach zakończonej w czerwcu 2015 pierwszej fazy programu ESSOR, w której RADMOR  brał czynny udział, jako jedna z sześciu realizujących go firm. Pokazy przeznaczone były dla rządów i firm przemysłowych z krajów paktu NATO oraz programu COALWNW. Wzięli w niej udział przedstawiciele z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii i Turcji, przedstawiciele NATO (NHO C3 Staff  oraz NCIA), przedstawiciele agencji OCCAR-EA oraz krajów COALWNW: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii  i Kanady, a także reprezentanci firm realizujących program ESSOR  z Finlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Polski.

Interoperacyjność waveformu została zaprezentowana w scenariuszach wykorzystujących 6 węzłów radiowych, którymi były heterogeniczne platformy SDR z 4 różnych firm (Thales, Selex ES, Bittium i RADMOR). Przeprowadzone pokazy obserwowali przedstawiciele krajów NATO i programu COALWNW.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w skali światowej udało się siłami kilku firm opracować niezwykle wydajny waveform szerokopasmowy i udowodnić jego interoperacyjność z wykorzystaniem kilku heterogenicznych platform, wytworzonych przez producentów z różnych krajów .

Sukces programu ESSOR jest również sukcesem Polski. Po raz pierwszy nasz kraj wziął udział w opracowaniu jednej z najnowocześniejszych technologii elektronicznych na świecie. Dzięki pracy polskich inżynierów, w tym informatyków, Polska jest współwłaścicielem opracowanych technologii. RADMOR był polskim członkiem programu ESSOR i w wyniku uczestnictwa w  tym programie posiadł wiedzę oraz doświadczenie w implementacji i  wykorzystaniu waveformu ESSOR HDR, a także platform SDR. Wiedza ta oraz  wieloletnie doświadczenie firmy w dziedzinie radiokomunikacji  (radiostacje Radmoru używane są w 16 armiach na świecie), umożliwia  zaprojektowanie oraz produkcję nowoczesnych, własnych, polskich  radiostacji wojskowych, zapewniających najwyższy stopień bezpieczeństwa  przesyłanych informacji.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl