aktualności

2015

radmor

Aktywny

"behapowiec"

Państwowa Inspekcja Pracy od wielu propaguje działania zwiększające bezpieczeństwo pracy i podejmuje wiele starań, aby uświadomić i pracodawcom i pracownikom fakt, że inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy przyczyniają się nie tylko do zapobiegania wypadkom czy chorobom zawodowym, ale budują też pozytywny wizerunek firmy.

Jedną z metod takiego działania są konkursy, których celem jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. Konkursy organizowane są w różnych kategoriach dla pracodawców  np. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”,   „Buduj bezpiecznie” oraz dla służb BHP - „Najaktywniejszy pracownik Służby BHP” czy ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. 20 listopada 2015 r. w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2015 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. W tegorocznej regionalnej edycji konkursu na ,,Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” II miejsce zajął nasz radmorowski „behapowiec” Kacper Nowaczyk.

Takie wyróżnienie było możliwe dzięki temu, że pan Kacper nie ogranicza się tylko do działań wymaganych przepisami. Na wszelkie możliwe sposoby stara się propagować problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Organizuje nie tylko dodatkowe ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy ale i konkursy oraz quizy dot. wiedzy z tej ważnej dla każdego pracownika dziedziny. Np. akcja „Słuchaj a będzie żył”  miała na celu zapoznać pracowników Radmoru z metodami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED. Zajęcia były prowadzone w małych grupach, aby każdy z pracowników mógł poznać urządzenie we własnym zakresie. Takie szkolenia na zestawie treningowym możliwe stały się dzięki PZU, które w tym roku ufundowało naszej firmie taki zestaw w ramach funduszu prewencyjnego. Trenażer składa się z defibrylatora AED oraz fantomu i dzięki niemu można bez ograniczeń ćwiczyć udzielanie pomocy.

W październiku pracownicy mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu BHP rozwiązując tematyczną krzyżówkę. Okazała się ona dla uczestników całkiem sporym wyzwaniem, ale udało się wyłonić osoby, które prawidłowo rozwiązały wszystkie hasła. Laureaci za swój wysiłek zostali uhonorowani drobnymi upominkami.

Nasz „behapowiec” ma w zanadrzu jeszcze wiele akcji szkoleniowych i informacyjnych.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl