Kodeksy etyki

KODEKSY ETYKI

Kodeks Etyki dla dostawców Grupy WB


Kodeks Etyki Grupy WB


Regulamin zgłaszania naruszeń prawa ochrony sygnalistów oraz podejmowania działań następczych i naprawczych


Zgłaszanie nieprawidłowości jest możliwe poprzez:


1. korespondencję zaadresowaną do Komisji Etyki na adres: Komisja Etyki RADMOR S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia – z dopiskiem „do rąk własnych Komisji Etyki”
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Komisji Etyki:
komisjaetyki@radmor.com.pl

3. formularz zgłoszeniowy


kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl