aktualności

2020

radmor

Laboratorium

nowe wyposażenie


Nasza firma stale unowocześnia Laboratorium Badawcze. Projekt modernizacji jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich „Inwestycja w rozbudowę infrastruktury badawczej".


Obecnie zakończyliśmy kolejny etap dostaw nowoczesnego wyposażenia pomiarowego. Zrealizowano go w ramach projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego RADMOR S.A.”. objętego dofinansowaniem w ramach Działania 2.1 tj.  „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To już drugi projekt inwestycyjny, realizowany w naszej firmie w ciągu ostatnich 5 lat.

Tym razem dokonaliśmy zakupu nowoczesnej aparatury pomiarowej do wykonywania badań poziomu emisji elektromagnetycznych od urządzeń w komorze bezodbiciowej. Firma Rohde & Schwarz Osterreich GES.M.B.H. dostarczyła nam ultraszybki odbiornik pomiarowy ESW z pasmem pracy do 44 GHz, zgodny ze standardami cywilnymi i wojskowymi, oraz analizator widma FSW z pasmem pracy do 43GHz. Przyrządy te, będą wspomagane w pomiarach przez nowoczesne oprogramowanie EMC32, umożliwiające pełne zautomatyzowanie całego procesu pomiaru emisji elektromagnetycznych od momentu rozpoczęcia pomiaru, aż po wykonanie dokumentacji po badaniu. To nowoczesne wyposażenie nie tylko podniesie jakość badań ale również skróci czas ich wykonywania.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

wysyłając do nas wiadomość zgadzasz się z Polityką prywatności Radmor S.A.

Adres

Radmor SA,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl